جستجو کردن
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

حضور کریم باقری در موسسه غیرانتفاعی بنیاد همیاران خیر جمعی ایرانیان

کریم باقری همواره تمام تلاش خود را نموده تا در کنار مردم کشور با استفاده از جایگاه و محبوبیت خود در ورزش، از این مهم در جهت یاری هموطنان و همراهی با محرومان در شرایط سخت به درستی استفاده نماید. تعداد زیادی از جمعیت کشور درگیر مسائلی مانند فقر، گرسنگی، قحطی و بیماری هستند. کریم […]